Rozwój Online

1. Prawo odstąpienia od umowy

  • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

2. Procedura reklamacyjna

Proces reklamacji odbywa się indywidualnie do każdego zakupu.

Chęć zwrotu produktu należy zgłosić drogą mailową na adres: marlena@kazon.pl

W ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas maila rozpatrzymy reklamację i wyślemy Ci informację zwrotną. Jeśli reklamacja zostanie uznana otrzymasz zwrot należność za produkt na konto bankowe lub kartę.

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.