Rozwój Online

Rozwój Online

Psychoterapia systemowa, terapia traumy EMDR, SE, uważność, dialog wewnętrzny.

Wsparcie psychologiczne w niepłodności

Wspieram pary borykające się z problemem niepłodności. Wsparcie psychoterapeutyczne w leczeniu niepłodności ma na celu zdiagnozowanie i omówienie ewentualnej psychologicznej przyczyny niepłodności, wprowadzenie kilku psychoterapeutycznych interwencji lub zaproponowanie psychoterapeutycznej pomocy. W leczeniu niepłodności ogromną rolę odgrywa psychoterapia, która wspiera leczenie niepłodności. Spotkania mają na celu zmierzenie się z emocjonalnym problemem towarzyszącym niepłodności.

Psychoterapia par i małżeństw

Wspieram pary i małżeństwa i daje Im możliwość spojrzenia z boku na relacje pomiędzy sobą, a tym samym pomagam w lepszym zrozumieniu i poczuciu siebie nawzajem.
Pary przychodzą do mnie po to, aby sobie pomóc, powtórnie nauczyć się komunikować ze sobą, znaleźć kompromis, własne uczucia do partnera/partnerki czy wyjaśnić sobie swoje postępowanie, reakcje, emocje. Warto dać sobie szansę w związku i pomóc sobie w Byciu Razem….

Zobacz moje opinie na profilu znany lekarz

W mojej pracy psychoterapeutyczne stosuję następujące metody:

Uczestniczyłam w różnych szkoleniach dla psychoterapeutów i trenerów i dlatego w swojej pracy
z ludźmi wykorzystuję różne narzędzia pochodzące z różnych konwencji np. pracę:

Dialog wewnętrzny  dotyczy złożonej i wielogłosowej struktury Ja obejmującego różne perspektywy oglądu tej samej sytuacji, czy zdarzenia.  W umyśle i zachowaniu człowieka mogą pojawiać się czasem bardzo sprzeczne myśli, uczucia, czy działania. Istotnym w utrzymaniu zdrowia psychicznego jest to, aby poszczególne Ja zaistniały w świadomości poprzez dialog, a nie były spychane do nieświadomości. Dialog między różnymi Ja jest narzędziem integrującym i scalającym osobowość . Dialog może odbywać się werbalnie,
a także niewerbalne poprzez doświadczenia w ciele, odczucia i kreację wizualną.

Ćwiczenia rysunkowe w psychoterapii służą temu, aby znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania, zatrzymać się i przyjrzeć się swoim emocjom tu i teraz: uświadomić sobie – co czuję? Czego potrzebuję? Mając konkretne ćwiczenie, można ułatwić sobie drogę do znalezienia odpowiedzi. Sama kolorowanka relaksuje i wycisza, ale w ograniczonym stopniu rozwija kreatywność. Nie jest terapią, ponieważ nie daje przestrzeni na własne przemyślenia dotyczące aktualnej sytuacji życiowej, nie pozwala również na własną inwencję twórczą, która to może doprowadzić do konstruktywnych refleksji i pomóc w otwarciu się na nowe spostrzeżenia.

Sen jest najbardziej spontanicznym wyrazem ludzkiej egzystencji. Jest przekazem i wiadomością, jak śniący powinien ustosunkować się do własnego życia. Jego funkcją jest zastępowanie nieświadomości świadomością oraz wspieranie organizmu w procesie samoregulacji. Każda część snu wyraża konkretny, wyprojektowany i wyparty aspekt osobowości. Siła pracy ze snem w psychoterapii tkwi w możliwości pracy w „Tu i Teraz”, z wypartymi elementami siebie samego poprzez doprowadzenie śniącego do kontaktu z uczuciami, oraz wydobywaniu na jawie jego emocjonalnych zasobów. Taka terapia ukierunkowana na przeżywanie uwalnia kreatywność i w tym sensie świadomość kompensuje nieświadomość.

Praca z psychodramą – Psychodrama w psychoterapii to parateatralna metoda pracy z traumami, konfliktami wewnętrznymi
i niewyrażonymi emocjami. Psychodrama pomaga zdystansować się do tego, co się przeżyło, odreagować zamrożone emocje i uwolnić się od destrukcyjnych konsekwencji tego co nas spotkało. Czasem łatwiej jest pokazać niż powiedzieć. Psychodrama pozwala więc pokazać problem, ale też go odegrać, a więc odczuć. Cały człowiek bierze w tym procesie terapeutycznym udział. Nie ma mowy
o zakłamaniu. Wszystko widać w ciele i z ciała zostaje wyzwolone. Docieramy do prawdziwego problemu i możemy go rozwiązać. Drama pozwala przeżyć jeszcze raz traumę, doświadczyć prawdziwych emocji i dzięki temu pomóc ranom zagoić się. Leczy właśnie dlatego, że wyzwala uczucia, od których musieliśmy się odciąć, żeby przeżyć, żeby nie zwariować.

Analiza transakcyjna to zintegrowana teoria psychologiczna (w skład której wchodzą teorie: osobowości, komunikacji, czy szerzej relacji interpersonalnych, zachowań i rozwoju), zawierająca elementy psychoanalizy, podejścia poznawczego i humanistycznego. Na jej gruncie wypracowano szereg metod i technik terapeutycznych oraz rozwojowych (psychologia organizacji, edukacja, coaching), zmierzających do osiągnięcia przez jednostkę autonomii. Twórca Analizy Transakcyjnej – Eric Berne – wyodrębnił trzy elementy składowe autonomii, można je scharakteryzować w następujący sposób:

Świadomość (umiejętność bycia tu i teraz, obejmująca kompetencję rozpoznawania własnych doznań i uczuć w odpowiedzi na bieżącą rzeczywistość, a co za tym idzie – odrzucania reakcji emocjonalnych należących do przeszłości). Alternatywa (przekonanie, że zawsze istnieje więcej niż jeden możliwy sposób zachowania oraz osiągnięcie wolności w dokonywaniu wyboru spośród wachlarza różnych potencjalnych zachowań). Przywiązanie (zdolność do wchodzenia w otwartą, pełną zaufania interakcję z inną osobą, w której okazywać można swoje prawdziwe uczucia oraz uzyskać pełną akceptację naszej osoby, ze wszystkimi
wadami i zaletami).

Medytacja – to trening umysłu, który zawiera elementy relaksacji, skupienia oraz świadomości. Medytacja dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne są dla ciała. Praktyka zazwyczaj jest wykonywana indywidualnie w pozycji siedzącej oraz z zamkniętymi oczami.

Celem medytacji jest budowanie bardziej harmonijnego życia i lepszego zrozumienia siebie i innych. Dzięki temu możemy mieć więcej jasności w życiu i łatwiej podejmować decyzję. A to przyczynia się do szczęśliwego życia.

Medytacja to proces, to umiejętność, którą trzeba trenować. Medytacja „usuwa” niepotrzebne myśli i robi miejsce na nowe, bardziej kreatywne i pozytywne myśli.

Sam proces medytacji nie zawsze jest łatwy, możemy mieć np. dużo wywołujących napięcie myśli. Wszystko jest to jak najbardziej normalne i jest to część treningu naszego umysłu.

Pozwalamy przepływać naszym myślom i wracamy do obiektu koncentracji. Nawet jak medytacja wydaje się trudna i pełna nieprzyjemnych myśli, to jej efekty i tak pojawiają się często później w ciągu dnia.

EMDR – To skrót od Eye Movement Desensitization and Reprocessing a polskie tłumaczenie najbardziej trafne to terapia desensytyzacji czyli odwrażliwiania i przeprogramowania doznań emocjonalnych za pomocą ruchu gałek ocznych.

Zasady tego klinicznego podejścia psychoterapeutycznego sformułowała Francine Shapiro, która zauważyła, że szybki ruch gałek ocznych- podobny jak w fazie REM snu, wpływa znacząco na obniżenie lęku u osób, które przeżyły traumatyczne doświadczenia. Najnowsze badania wykazują, że to bilateralna stymulacja mózgu wpływa na obniżenie poziomu lęku. Od ponad 20 lat tego rodzaju sposób pracy terapeutycznej sprawdza się w swojej skuteczności w traumie typu prostego i jednorazowego (katastrofy naturalne, nadużycia seksualne, fizyczne, uszkodzenia ciała, wypadki, bycie świadkiem wydarzeń zagrażającym życiu i zdrowiu, a także upadki,
urazy sportowe, operacje, pobyty w szpitalu czy trauma narodzin) i typu złożonego-interpersonalnego (powtarzające się zdarzenia stresowe w okresach rozwojowych dziecka, oddzielenie od matki-opiekuna, brak reakcji na potrzeby dziecka, zaniedbanie emocjonalne).

EMDR to praca z sieciami pamięciowymi i uwięzionymi w nich wspomnieniami, które wpływają destrukcyjnie na jakość życia.

Brainspotting – jest terapią, która czerpie z najnowszych osiągnięć neuronauki i wykorzystuje naturalne zdolności mózgu do samoleczenia i samoreorganizacji.

W Brainspotting lokalizujemy odpowiednią pozycję oczu, aby dotrzeć do źródeł traumy przechowywanej w podkorowych strukturach mózgu.

Terapeuta w trakcie sesji jest głęboko dostrajony do procesów zachodzących w mózgu i ciele klienta. Brainspotting jest niezwykle precyzyjnym neurobiologicznym narzędziem, dzięki któremu możemy zlokalizować, przetworzyć i uwolnić pamięć przykrych doświadczeń, które często pozostają poza zasięgiem świadomości.

Somatic Experiencing® (SE) to skuteczna psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu. Jest ona dziełem życia dra Petera A. Levine’a, które powstało dzięki jego ponad 45-letniemu doświadczeniu klinicznemu oraz licznym multidyscyplinarnym badaniom z zakresu fizjologii, psychologii, etologii, biologii i neurologii. Podejście SE związane jest z uwalnianiem traumatycznego wstrząsu, co stanowi klucz do przekształcenia PTSD, ran emocjonalnych i urazów psychicznych z wczesnego dzieciństwa.

Blog

Zainteresowany? Zapoznaj się z moimi ostatnimi wpisami