Rozwój Online

BLOG
Dlaczego dzieci i młodzież unikają brania udziału w zajęciach z WF-u i nie chcą uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego. Wśród głównych przyczyn znajduje się jakość nauczania, seksizm, przemoc rówieśnicza, a także nadużycia ze strony nauczycieli. Na lekcjach wychowania fizycznego dzieci wyzywają siebie nawzajem od cepów, debili, ułomów, downów.

Często nauczyciele nie reagują.

Wygrywa ten, kto silniejszy w takowych przemocowych komunikatach. Dzieci często doświadczają przemocy rówieśniczej ze względu na mniejszą aktywność fizyczną. Wszystko zaczyna się od wyśmiewania z powodu wolnego biegania, czy wykonywania innych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. Dzieci są okrutne często, zaczynają oceniać wygląd zewnętrzny, robią to często w okrutny sposób. Nauczyciele przedmiotu w szkołach są skupieni często na grupie chłopców, którzy osiągają sportowe sukcesy. W przypadku grupy żeńskiej nieustannie proponuje się gry zespołowe i oczywiście nauczyciele koncentrują się tylko na wysportowanych. Co gorsza na lekcjach w-f-u, rówieśnicy zaczynają naśladować postawę nauczyciela. “Proszę pani, czy możemy grać bez niej?, ona nic nie umie, nie chcemy jej”- to najczęściej pojawiające się poniżające komentarze. Najgorsze wyzwiska często padają w przebieralni na temat wyglądu, braku akceptacji i braku wsparcia. Często młodzież spotyka się przez swój wygląd a właściwie wagę z nieakceptacją i niezrozumieniem ze strony zarówno nauczyciela, jak i grupy rówieśniczej. Często samoocena na lekcjach W-f-u staje się bardzo niska, po oceniających komunikatach. Kończy się taka sytuacja niechęcią do swojego ciała. Niezwykle ważne jest udzielanie wsparcia i oparcia dojrzewającym dzieciom, aby mogli być emocjonalnie dla siebie w pełni dostępni.

Zobacz moje opinie na profilu znany lekarz